+36-70-502-66-77

© 2021 Nyír-Inzsellér Kft. All Rights Reserved.

Szolgáltatások

A földmérési alappont geodéziai mérésekhez használt vízszintes vagy magassági alappont. Az Egységes országos magassági alaphálózat vonatko­zá­­si rendszerét fizikailag képviselő, az egységes koordinátarendszerbeli felmérések keretét bizto­sító és a helyszínen állandósított pontok.
Tevékenységünk magában foglalja ezen pontokkal kapcsolatos helyreállítási, áthelyezési, pótlási munkálatokat, valamint fotogrammetriai illesztőpontokkal végzett feladatokat is.

Nyír-Inzsellér Kft.

Alapponthálózati pontok adatbázisa

Építmények tervezése, megvalósítása, üzemeltetése során a legtöbb esetben szükség van geodéziai tevékenységre.
Ilyenek például a telkek megosztási, határrendezési dokumentációi, a telekhatár kitűzések, a telkeken belül megvalósult építmények (épületek) feltüntetési munkarészei, a szolgalmi, vezetékjogi bejegyzések műszaki dokumentációi, a kisajátítási, művelési ág változási, művelésből kivonási munkarészek.

Nyír-Inzsellér Kft.

Ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai feladatok

A közművek nélkülözhetetlenek  a modern  gazdaság  és  élet működtetéséhez.  Az  ipar, a mezőgazdaság,  a szolgáltatások  működését, a  települések  életét hosszú időre  meg  tudja bénítani a közművek bármilyen okból bekövetkező károsodása és/vagy szünetelése.
A településeken lévő közműjellegű vezetékhálózatok térbeli és fontosabb műszaki adatait szükséges valamilyen módszerrel rögzíteni, ábrázolni, és az adatok változásait rendszeresen követni, nyilvántartásba venni.

Nyír-Inzsellér Kft.

Közművezetékek felmérése, nyilvántartása

Az építmények összetett projektek, megvalósításuk a szakértő mérnöki tevékenység  eredménye. Ennek következtében az építési folyamat tudatos tervezése, szervezése, irányítása, dokumentációja és ellenőrzése elengedhetetlen.
Cégünk korszerű műszerek segítségével látja el a különböző mérnökgeodéziai feladatokat legyen szó akár új beruházásokról, akár meglévő létesítmények felméréséről.

Nyír-Inzsellér Kft.

Létesítmények tervezésével, építésével és megvalósulásával kapcsolatos geodéziai feladatok

A mobil lézerszkenneres technológiánk, mely egy speciális kocsira van felszerelve, amely mind a vasúton, mind közutakon közlekedni tud, gondoskodik arról, hogy a felmérés a lehető leggyorsabban történjen meg.
Szolgáltatásaink elhozzák a teljes vasúti hálózatot az irodájába; környezetével, alagútjaival, hídjaival, falaival és minden más, fix infrastruktúrájával együtt válik elérhetővé az Ön számára egy 3D modell formájában.

Nyír-Inzsellér Kft.

Vasúti Geodézia